• View

 • Close  貸款  • View

   View

  • View   View  • View   View

   View  • View  • View

   堵登革熱 嘉縣滅蚊大戰

  • View

   View  • 負債整合  • 債務協商

   • View

    登革熱疫情指揮中心首次會議記者會 (圖)   • View    1 / 30

    中央社

    2015年9月15日週二 台北標準時間下午6時26分

    View    Share to Facebook

    Share to Twitter

    Share to Pinterest    登革熱疫情延燒,緊鄰台南市的嘉義縣也有七起病例,為避免疫情向北蔓延,嘉義縣已展開各項防疫措施。而已經出現兩起病例的朴子市,今天(8日)更動員全市二十七個里所有志工,配合環保和衛生單位,進行消毒和清掃,展開滅蚊大作戰。

    Previous imageNext image

    var lightbox_ult_mid="spotlight_article_embedded1",lightbox_ult_mit="Article Body",lightbox_ult_site="news",lightbox_ult_region="TW",lightbox_ult_lang="zh-Hant-TW",lightbox_default_spaceid="2144404960";   • 913C636E9888EEA7
  • n15ln1bnhv 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()